Hjem

FJORDABAATANE

 

Nostalgi og opplevelser

 

Fjordabaatane er et samarbeidsorgan for 10 av Vestlandets verneverdige fartøyer, som tilhørte bergenske ruteselskap. Fjordabåtene representerer en epoke som varte fra midten av 1800-tallet til slutten av 1900-tallet, da fjordabåtene fraktet passasjerer og varer mellom Bergen og distriktet.

Ferger krysset (og krysser fortsatt) fjordene, for å binde veisamband sammen.

 

Få andre steder i verden kan vise til en tilsvarende tradisjon med båter i lokal og langruter. Fjordabåtene er et vestlandsk kvalitetsbegrep som Fjordabaatane vil framheve.

 

Medlemsfartøyene består av dampskip, motorskip, fjordbusser, ferger og en slepebåt. De fleste med passasjersertifikat, noen under restaurering.

 

Leie et fartøy: Søk direkte på det enkelte fartøy i menyen til venstre

 

Leie flere fartøy: Ønsker man å leie flere fartøy til et større arrangement, kan Fjordabaatane formidle dette. Kontakt post@fjordabaatane.no eller bruk kontaktsiden.

NYHETER:

2. pinsedags fjordabåtutflukt

Fjordabåttur til Telavåg 21. mai

 

5 fjordabåter: DS «Stord1», D/S «Oster», M/S «Vestgar» M/S «Atløy», og M/S «Midthordland».

 

Fra Salhus 08.30 (D/S «Oster»)

Fra Holbergkaien, Bergen 10.00

Fra Kleppestø 10.20

Fra Alvøen 10.45

Fra Brattholmen, Vindenes 11.00

Fra Flesland kai 11.15

Fra Misje 11.30

FraTurøy, Solsvik, Hjellestad 11.45

Fra Klokkarvik 12.15

Fra Langøy 12.30

Fra Storesund 12.45

– ank. Telavåg 13.30. I Telavåg: historisk vandring

– besøk på Nordsjøfartmuseet. Retur kl. 16.30

 

Takster

t/r Telavåg Salhus, Bergen, Kleppestø – kr. 500.-

Brattholmen, Alvøen, Flesland kr. 400.-

Hjellestad, Klokkarvik, Vindenes kr. 300.-

Misje, Turøy, Solsvik,kr. 200.-

Langøy, Storesund – kr. 100.-

Barn ½ pris – BT – rabatt

 

Billettsalg

www.ticketco.no

 

eller ved påstigning