Hjem

FJORDABAATANE

Nostalgi og opplevelser


Fjordabaatane er et samarbeidsorgan for 11 av Vestlandets verneverdige fartøyer, som tilhørte bergenske ruteselskap.                                                                                                 Fjordabåtene representerer en epoke som varte fra midten av 1800-tallet til slutten av 1900-tallet, da fjordabåtene fraktet passasjerer og varer mellom Bergen og distriktet.

Ferger krysset (og krysser fortsatt) fjordene, for å binde veisamband sammen.

 

Få andre steder i verden kan vise til en tilsvarende tradisjon med båter i lokal og langruter.                                                                                                                              Fjordabåtene er et vestlandsk kvalitetsbegrep som Fjordabaatane vil framheve.

 

Medlemsfartøyene består av dampskip, motorskip, fjordbusser, ferger og en slepebåt. De fleste med passasjersertifikat, noen under restaurering.

 

Leie et fartøy: Søk direkte på det enkelte fartøy i menyen til venstre                                                                         

 

Leie flere fartøy:  Ønsker man å leie flere fartøy til et større arrangement, kan Fjordabaatane formidle dette. Kontakt post@fjordabaatane.no eller bruk kontaktsiden.

 

 

NYHETER:

2018 blir et jubelår med mange flotte opplevelser for alle som er glad i Fjordabåtkulturen. Det vil bli fjordabåtturer i hele juni og juli med veteranbåter i rute til og fra Bydn.

2. – 5. august er det Fjordsteam - tidenes veteranskipsstevne med 60 påmeldte dampbåter og veteranfartøyer. Alle dager blir det anledning til å reise med fjordabåter på korte eller lengre turer.

 

M/S Granvin

De planlagte turistturene med M/S “Granvin” i Sunnhordland i juli utgår, da båten ikke blir klar til å ta disse.“Granvin” blir klar til Fjordsteam, og går i rute fra Leirvik 2. august 09:30, via Rubbestadneset, Brandasund, Kvalvåg, Bakkasund, Klokkarvik, Brattholmen – til Fjordsteam – åpningen i Bergen kl. 18:00. En flott tur.

Billetter til turene.

Søkeord: veteranbåt